Mijn Platenzaak logo

Mijn Platenzaak verwerkt persoonsgegevens van haar klanten. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Mijn Platenzaak wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Mijn Platenzaak (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij eventuele vragen en bestellen van de door ons aangeboden goederen (muziekdragers) en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je informatie opvraagt, een vraag stelt of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Mijn Platenzaak?

Mijn Platenzaak verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens (via Mollie betaalsysteem) en gegevens bij het plaatsen van een bestelling. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt via ons contactformulier.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens?

Mijn Platenzaak verwerkt persoonsgegevens om haar goederen te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op bij het plaatsen van een bestelling en de financiële administratieve afhandeling. Ook heeft Mijn Platenzaak gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Mijn Platenzaak maakt gebruik van functionele cookies op haar website. Deze cookies worden slechts gebruikt om de website optimaal te laten functioneren. Deze cookies worden niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Derde ontvangers

Mijn Platenzaak maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.

Mijn Platenzaak gebruikt een payment service provider (Mollie) om de IDEAL betalingen te regelen. De gegevens die Mollie ontvangt bij het doen van een betaling worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie ook opgenomen in de Privacyverklaring, welke u hier kunt lezen. https://www.mollie.com/nl/privacy

Mijn Platenzaak verkoopt geen (persoons)gegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Mijn Platenzaak het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Mijn Platenzaak onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Mijn Platenzaak gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Je persoonsgegevens worden door Mijn Platenzaak niet aan derden verstrekt. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Beveiliging

Mijn Platenzaak heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Mijn Platenzaak schakelt voor het behandelen van betalingen tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Mijn Platenzaak is wettelijk verplicht om verkeers- en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@mijnplatenzaak.nl.

Wijziging van Privacy Statement

Mijn Platenzaak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.